Charakteristika izolačných materiálov

  • Zdravotne nezávadný materiál
  • Chemický stály materiál
  • rýchla aplikácia a dlhá životnosť
  • výborná priľnavosť k rôznym materiálom
  • spojitá izolačná vrstva bez tepelných mostov
  • výborné vlastnosti z hľadiska nasiakavosti
  • mechanické zosilnenie konštrukcií

Aplikovaná PUR izolácia

Vrstva izolačného materiálu neobsahuje žiadne medzery a spoje, ktoré by sa mohli vplyvom času a degradácie materiálu rozširovať  a tým narúšať celkovú funkciu tepelnoizolačnej alebo hydroizolačnej vrstvy. Tepelnoizolačná pena pri nástreku na povrch expanduje – dokonale plní všetky dutiny a medzery, ktoré by mohli vzniknúť v realizovanej konštrukcii – týmto sa eliminuje riziko vzniku lokálnych tepelných mostov, ktoré sa vytvoria nedkokonalým spojením materiálov, uvoľnením izolačných dosiek alebo ich vzájomným posunom.

 

Materiály sú certifikované podľa nemeckých štandardov DIBt

Používame výrobky nemeckej spoločnosti PCC Prodex, ktorá vyrába izolačné materiály v licencii nemeckej materskej spoločnosti PCC SE so sídlom v Duisburgu. Tieto produkty sú certifikované podľa nemeckých štandardov DIBt a spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska kvality, bezpečnosti a odolnosti.

Certifikát mäkká pena EKOPRODUR S0310

 

MATERIÁLY PRE OBNOVU STRECHY

MINERAL DESIGN – Popis materiálu

thumb-min-design

Pásy MINERAL DESIGN sú novou generáciou výrobkov INDEX, ktoré majú ochranný minerálny posyp. Vrchný posyp už nie je ďalej len jednofarebný, jeho význam prechádza aj do roviny estetickej, kde sa využívajú vzory klasických skladaných strešných krytín, alebo iné, zaujímavé vzory s priestorovým efektom, tvoriace z klasickej povlakovej modifikovanej bitúmenovej strešnej krytiny nový druh krytiny, použiteľnej aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.

Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastometrickými a plastometrickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesí, ktorej stála báza je tvorená bitúmerom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takého bitúmenu sú potom determinované polymetrickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

thumb-min-nova

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

MINERAL DESIGN, aj pri svojom dekoratívnom efekte splňuje po technickej stránke krytinu, vhodnú pre náročné hydroizolácie s požadovanou vysokou životnosťou. Vyrába sa o plošnej hmotnosti 4,5 kg/m2, s nosnou vložkou z polyesterových vlákien.

Technické listy:

Použitie izolačných pásov MINERAL DESIGN

Na renováciu striech pokrytých eternitom (azbestovou krytinou) asvaltových šindlov rovným plechom splájaným falcovaním, striech pokrytých OSB doskami.

Záruka kvality

Pásy MINERAL DESIGN a MINERAL NOVA sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma INDEX S. p. A. je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémov kvality. Je to certifikát ISO 9001, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý certifikát je ISO 14001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie.Každý z týchto certifikátov je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu každej firmy, ktorá chce presadiť svoje výrobky na dnešnom európskom trhu.